Informació escolar

APIMA
L’associació de mares i pares d’alumnes de l’Escola Es Pratet, està formada pels pares i mares d’alumnes del col·legi, i va ser creada amb la motivació principal d’ajudar en la difícil tasca d’educar els infants.
Les funcions principals de l’APIMA són les següents:
 • Fomentar la col•laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el professorat del centre amb la finalitat de millorar-ne el funcionament.
 • Elevar al consell escolar propostes per a l’elaboració i la modificació del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres.
 • Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars, que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la programació general anual.
 • Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament del centre que considerin oportú.

Es pot accedir a la seva pàgina web: http://www.apimaespratet.com/ 

CALENDARI ESCOLAR


SERVEIS
L’Escola disposa dels  següents serveis::

L’escola matinera
El servei d’Escola matinera és un servei que ofereix el centre des de les 7:45 h. fins a les 9:00 h. per acollir tots aquells alumnes que, per raons laborals, els seus familiars han de deixar-los a l’escola abans que comenci la jornada escolar.
Es portaran a terme diferents activitats de caràcter educatiu i lúdic on els nens puguin anar desenvolupant les seves diferents capacitats a la vegada que s’establiran relacions socials entre els alumnes de diferents aules.
S’ofereix als infants un espai amb diferents possibilitats d’activitats a mesura que van arribant al centre i en funció del ritme i les necessitats de cadascun. Així, els nens i nenes es poden moure lliurement per la sala on s’ofereix el servei per realitzar de manera no dirigida les següents activitats:
 •           Activitats plàstiques.
 •           Construccions.
 •           Joc lliure per racons.
 •           Jocs de taula.
 •          Conta contes.
 •           Audiovisuals i activitats musicals.


Menjador
El servei de menjador escolar, podrà ser sol·licitat per tot l’alumnat del centre que vulgui fer-ne ús, els alumnes de 3 anys començaran una vegada finalitzat el període d’adaptació, a l’octubre.
S’encarrega l’empresa “Catering S’Olivera”, però és un servei que es coordina des de la direcció del centre.
L’activitat del menjador és una activitat més d’aprenentatge de l’escola en la qual es potencien els següents objectius:
 •           Fomentar els hàbits d’autonomia
 •           Fomentar bons hàbits d’alimentació
 •           Gaudir del moment del menjar
 •           Col·laborar amb les tasques de parar i recollir la taula

-          És un moment amb un valor educatiu molt important.

Activitats extraescolars
Les activitats organitzades i gestionades per l’APIMA en horari de tarda estan dirigides als alumnes de 4 i 5 anys i primària ja que donem un valor a respectar el temps dels infants de 3 anys que encara necessiten un temps per descansar després de dinar i poder fer activitats més relaxades amb les famílies, sense estar subjectes a unes normes i uns horaris.
Les activitats programades són:
 • Taller d’anglès
 • Ball modern
 • Música


En horari de dimarts, dimecres i dijous de 16:15h a 18:15h

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada