Tallers d'Infantil


ELS NOSTRES TALLERS 
“El taller  com a laboratori de recerca i creació dels propis infants” L. Malaguzzi
Els tallers són una estratègia organitzativa i metodològica de la nostra escola. Els tallers permeten les interaccions entre els infants dels diferents grups i de les diferets edats, i que puguin expressar-se i comunicar-se amb els seus diferents llenguatges: artístic, corporal, oral, escrit, matemàtic, musical... i on poden desenvolupar la seva creativitat.
“A través de les experiències dels tallers, l'infant pot trobar l'ocasió, mentre realitza la seva pròpia activitat directa, d'apropar-se a instruments per a investigar. A mesura que desenvolupa la seva activitat, es contenta cada vegada menys amb la solució més immediata i senzilla, i, per tant, s'interessa més i més intensament per la solució dels problemes, el desig de trobar raons ocultes, la necessitat d'elaborar mètodes personals o compartits amb els altres” (B. Quinto)
Els tallers que hem dut a terme aquest curs 2013-2014 són:

3 anys:

        Taller d'hort i pati
        Taller d'experimentació
        Taller little stories and songs

4 i 5 anys:

        Taller d'art
        Taller de construccions
        Taller de cuina
        Taller de contes
        Taller d'hort
        Taller de pati


TALLER LITTLE STORIES AND SONGS
Per complir amb el Decret del tractament integral de llengües (TIL), que implanta l’anglès a 3 anys, al nostre centre vam decidir fer-ho a través d’un taller de contes i cançons, ja que vam pensar que era la millor manera d’introduir una tercera llengua.  

L’entrada al taller de contes és l’entrada al món de la fantasia: amb els contes i les cançons els infants es transporten a un món fantàstic, imaginari. Al taller troben una diversitat de llenguatges expressius com són el teatre (caretes, titelles..), les ombres, les imatges, el llenguatge oral, el llenguatge escrit... 

Els contes i les cançons són un recurs molt útil per la immersió lingüística. Durant les sessions del taller es treballaran la comprensió i l’expressió oral i les habilitats de pensament.

Amb la lectura en veu alta de contes la mestra fa de model lector i els nens i nenes es familiaritzen amb el llenguatge escrit (ús literari, estructura del text, vocabulari...). Els contes i les cançons són la millor manera perquè els infants aprenguin vocabulari ja que apareixen moltes paraules, frases i estructures lingüístiques repetitives i així es van familiaritzant amb la llengua anglesa.

A nivell emocional, els contes tenen un gran valor ja que els infants s’identifiquen amb els personatges, viuen els seus conflictes i pors i després els ajudem a expressar les seves pròpies emocions i sentiments.


TALLER D’EXPERIMENTACIÓ
“Todos los bebés y niños pequeños se interesan de una manera natural por examinar objectos, actuar sobre ellos y observar sus reacciones. Nuestro fin en las actividades de conocimiento físico es emplear este interés espontáneo haciendo que los niños estructuren su conocimineto de manera que sean extensiones naturales del conocimiento que ya dominan. De esta forma, el aorendizaje en el enfoque del conocimineto físico siempre queda enraizado en el desarrollo natural del niño.” (Kamii i DeVeries, 1989).
Entre les diferents necessitats bàsiques que tenen els nens i nenes en aquestes edats (d'alimentació, de moviment, de son, de comunicació, d'estima, etc.), està també la d'explorar l'entorn natural i social.
L’experimentació és tot allò que ens envolta, que sempre és font de curiositat. Gràcies al fet d’explorar, manipular i d’experimentar amb diferents materials, l’infant fa un munt de descobertes i rep un món ple de noves sensacions.

Segons la teoria cognitiva de Piaget, els nens i nenes en aquestes edats es troben entre el període sensoriomotor (0-2 anys) i el preoperacional (2-7 anys). La intel·ligència passa de ser molt pràctica i estar lligada als sentits a caracteritzar-se, més tard, per la seva funció simbòlica. És per això i per l'interès que suscita en les criatures d'educació infantil el món natural en el que viuen que hem de tenir previst un espai a on els nens i nenes puguin mirar, observar, manipular i experimentar amb diferents elements naturals i altres eines que els ajudin en aquest camí.
TALLER D’HORT I PATI
És un projecte molt motivador per als nens/es sobre tot per l'interès que provoca el contacte directe amb la natura. Les intencions educatives del taller d'hort és conèixer la terra com a font de vida, el respecte al medi ambient, treballar els hàbits d'una alimentació equilibrada , una educació per la igualtat de sexes i per al consum responsable.

D'aquesta manera l'hort ens permet desenvolupar totes i cadascuna de les diferents capacitats que es presenten al currículum.


TALLER D’ART

“El taller com el laboratori de recerca i creació dels propis infants”

A l’educació infantil, el taller permet experimentar directament amb les coses, mirar amb els propis ulls, tocar amb les pròpies mans, satisfer la curiositat , cercar raons, rebre i acceptar explicacions.
A través de l’experiència del taller, l’infant pot trobar l’ocasió, mentre realitza la seva pròpia activitat directa, d’apropiar-se d’instruments per a investigar.
TALLER DE CUINA
A través del taller de cuina es pretén l’observació i identificació de diferents elements de l’entorn, observant i reconeixent les semblances i diferències entre objectes i materials. Experimentant accions que provoquin canvis en aquests, fent-hi anticipacions i comparant-ne els resultats. 

Intentem incentivar la curiositat per la descoberta fent preguntes, buscant informació de diferents fonts, compartint-la amb els companys i companyes de classe i organitzant-la en els diferents models.
Tots els processos i resultats es verbalitzaran, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres. 

A més a més, s’utilitzaran estratègies de mesurament de longitud, capacitat, massa, temps i temperatura, fent estimacions i prediccions i utilitzant unitats no convencionals. 

A més d’experimentar, manipular i descobrir un món ple de sensacions, intentem acollir a tots els infants de tal manera que no es sentin apartats per qüestions d’al·lèrgies alimentàries o ideològiques. És per això, que també acollirem les diferents cultures dels infants convidant a famílies d’altres països a que ens ensenyin menjar típics d’allà.TALLER DE CONTES
El principal objectiu del taller és el gust i plaer pels contes, perquè així es desenvolupa el gust per la lectura i la bellesa literària.

Són objectius del taller de contes afavorir el desenvolupament de les habilitats del pensament, un pensament crític i obert, i la creativitat. Per això es treballen diferents versions d'un mateix conte, es canvia el final dels contes, s'inventen contes...; s'usen diferents suports per la narració del conte (llibre, titelles, ombres, projecció d'imatges, audicions, làmines...); es fan preguntes abans, durant i després de la narració que ajuden a posar en funcionament aquestes estratègies de comprensió i habilitats del pensament; i s'usen diferents recursos per dramatitzar (disfresses, caretes, maquillatge...).

Un altre objectiu important del taller és el respecte i cura pels llibres. Aquests estan a l'abast dels nens i nenes i han d'aprendre a respectar-los. També es familiaritzen amb el funcionament i organització d'una biblioteca, els llibres estan classificats per temes i han de conèixer aquesta organització per trobar un llibre i tornar-lo a deixar al seu lloc.
TALLER DE CONSTRUCCIONS
“Construir és una acció que ens remet a fer, formar, crear i recrear alguna cosa, avançar i anar més enllà. En definitiva, ens porta vers la dimensió de créixer” (Meritxell Bonàs, CEIP El Martinet, Barcelona)
“L’observació del joc de les construccions ens pot ajudar a comprendre millor alguns processos dels infants” (Eva Musons, escola Pia Balmes, Barcelona)
 El joc manipulatiu de les construccions és un instrument pedagògic que afavoreix el desenvolupament global de l’Infant. L’activitat heurística que fan els infants amb la manipulació dels diferents materials és molt important en diferents moments del seu desenvolupament:

  • Desenvolupa les capacitats motrius,
Quan l’infant agafa una peça suposa fer la pinça amb els dits, suposa fer més pressió i agafar la peça amb força , suposa una coordinació viso motriu cada vegada més precisa. També influeix en el desenvolupament de la lateralitat i de l’eix de la simetria corporal.
Implica moviment i manipulació.
  • Desenvolupa les capacitats cognitives,
Ja que implica concentració, atenció, reflexió, descobriment: En fer una construcció l’infant manipula diferents formes, busca simetries, equilibris, resol problemes, calcula distàncies, classifica, selecciona, estructura l’espai, representa l’espai.

A més a més l’acció va acompanyada de llenguatge, descriu el que fa, anticipa l’acció “ faré una torre alta”...
Quan manipula els diferents materials es va apropiant de les seves qualitats ( formes, mides, grandàries, pes), estableix relacions (compara, classifica, ordena,...) i es va situant en relació amb l’espai que l’envolta (com es situa ell i com situa els objectes) arrel d’aquesta experimentació l’Infant va desenvolupant la seva orientació espaial.

El joc manipulatiu de les construccions afavoreix el desenvolupament de l’estructura del pensament de l’Infant ja que va adquirint les diferents nocions a partir de la manipulació, de l’acció directa sobre els materials i va elaborant la seva pròpia acció mental, per aixó és important que vagi prenent consciència del seu procés.
  • Desenvolupa les capacitats afectives,
Quan una torre li cau, ha d’acceptar la frustració.

Es mostra satisfet, en acabar una construcció i quan la comparteix amb els altres. Suposa un esforç , un repte personal, una creació.

Les construccions col·lectives afavoreixen la convivència i el treball en grup, el plaer de construir junts.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada